fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

DESPRE BIZILIVE TV

BiziLIVE TV este denumirea comercială a LDP Consulting & Distribution S.R.L. (denumită în continuare “Vânzătorul”), persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Sector 3, Strada Murgeni nr. 59, sector 3, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2380/2013 și Cod Unic de Înregistrare fiscală RO31273752.

 

BiziLIVE TV este o companie de streaming independentă formată din contributori, antreprenori, jurnaliști, consultanți, avocați, experți contabili, voluntari și traineri care produc conținut video educativ.

 

BiziLIVE TV oferă un serviciu de difuzare online care le permite abonaților să vizioneze o gamă largă de emisiuni, episoade și conținut premium dedicat dezvoltării afecerilor și dezvoltării individuale.

 

BiziLIVE TV oferă cea mai vastă bibliotecă online de interviuri dedicate antreprenoriatului. Sute de interviuri și studii de caz cu antreprenori din România, Europa, Asia sau America din care te poți inspira sau adăuga business-ului tău noi metode și tehnici de marketing, vânzări pentru creștere și scalare. Lucrăm în fiecare zi pentru conținut nou! De asemenea puteți viziona sute de episoade despre: marketing, branding, vânzări, educație financiară, tehnologie, dezvoltare personală, materiale inspiraționale, consiliere în carieră, consultanță juridică și financiară pentru afaceri.

 

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Abonatul poate viziona BiziLIVE TV pe smartphone, tabletă, Smart TV, laptop sau orice dispozitiv de difuzare online, întregul conținut fiind disponibil pentru un tarif lunar fix, fără costuri suplimentare.

 

BiziLIVE TV poate publica pe site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs/eveniment, seminar, conferință online.

 

Având în vedere că modalitatea de plată este online, Vânzătorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de

conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai clientul.

 

Conținutul este disponibil, în general, pentru vizionare pe teritoriul României prin intemediul website-ul http://www.bizilive.tv compatibil cu dispozitive de operare, fixe și mobile, conectate la internet. Utilizatorii pot întâmpina restricții în accesare, utilizare sau tentativa de accesare și/sau utilizare a Conținutului în sau din afara României (inclusiv în roaming), urmare a limitărilor de exploatare a drepturilor de proprietate intelectuală impuse de colaboratorii BiziLIVE TV. BiziLIVE TV învederează utilizatorilor că aceste restricții de acces pot fi evidențiate sau nu în interfața serviciului http://www.bizilive.tv. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru utilizarea accidentală a serviciului http://www.bizilive.tv atunci când acesta se află în zona de graniță a României, astfel încât orice cost suplimentar generat în sarcina sa de această accesare și/sau utilizare a serviciului http://www.bizilive.tv nu va putea fi imputată Vânzătorului.

 

Vânzătorul garantează functionalitatea platformei în conditii optime, pe intreaga perioadă contractată prin intermediul abonamentului. În cazurile, puțin probabile, în care platforma ar prezenta disfuncționalități, Vânzătorul va rambursa costul abonamentului proporțional cu perioada aferentă de disfuncționalitate.

 

COMANDĂ

Clientul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea tipului de abonament dorit în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin modalitatea de plată indicată expres.

 

Pe platforma www.bizilive.tv la secțiunea “Abonamente” sunt prezentate următoarele tipuri de abonament:

 

FREE – opțiunea de abonament pilot, fexibil, gratuit pentru o perioadă nelimitată cu următoarele specificații:

Abonament gratuit pe o perioada nelimitata

 

Vizionare HD lunară limitată (10 emisiuni)

 

Vizionare pe: telefon, tabletă, laptop, smartTV

 

Vizionare cu reclame

 

Anulezi când vrei, fară costuri

 

*Prețul abonamentului Freemium este 0 (zero) euro pentru o perioadă nelimitată

 

  1. Premium – cost 5,99 eur/ 1 lună, cu următoarele specificații:

 

Abonament premium 30 zile

 

Vizionare HD nelimitată

 

+ 1600 emisiuni+seriale

 

Vizionare pe: telefon, tabletă, laptop, smartTV

 

Vizionare fără reclame

 

Acces nelimitat la cursuri online

 

Acces nelimitat la PODCAST-uri

 

Vizionare LIVE (în direct)

 

Anulezi când vrei, fără costuri

 

*Prețul afișat include TVA. Este valabil pentru un termen minim de 1 lună. Se reînnoiește automat lunar, la același preț, în lipsa anulării înainte de termenul de reînnoire. Acces la întregul conținut BiziliveTV.

 

Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

 

Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea clientului.

 

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 

neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacţiei online;

invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de BiziLIVE TV;

datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte;

activitatea clientului poate produce daune site-ului http://www.bizilive.tv, societății LDP Consulting & Distribution SRL, ori este susceptibilă să afecteze drepturile de proprietate intelectuală utilizate, al căror titular este societatea;

clientul folosește serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi Bizi LIVE TV ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei credințe;

alte motive justificate (incluzând dar nelimitându-se la: reprogramarea serviciului în mod consecutiv din culpa clientului, plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de trei comenzi într-un interval de 1 an, etc.).

FACTURARE - PLATĂ

Preţurile Serviciilor afişate în cadrul site-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

 

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 

Vânzătorul va transmite clientului factura aferentă Comenzii ce conţine serviciile online vândute de BiziLIVE TV, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

 

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei comenzi.

 

Prin trimiterea comenzii, clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

 

În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 72 (șaptezecișidouă) de ore, clientul este rugat să sesizeze acest aspect pe adresa de e-mail: contact@bizilive.ro

 

Datele cardului de plată ale clientului nu vor fi accesibile BiziLIVE TV şi nici nu vor fi stocate de către BiziLIVE TV sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate clientul va fi informat anterior introducerii datelor.

 

 

ANULAREA ABONAMENTULUI

BiziLIVE TV oferă clientilor săi un serviciu flexibil. Nu există costuri/taxe privind anularea serviciului. Clientul poate anula oricând doreste, fara a fi nevoit să motiveze decizia. Clientul poate anula sau activa contul în orice moment. Abonamentul se reînnoiește automat lunar, păstrând același preț, în lipsa anulării înainte de termenul de reînnoire.

 

CONFIDENȚIALITATE

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorul oferă Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Utilizatorul este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, cunoștințe pe care utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului BiziLIVE TV. Astfel, nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că protejăm și respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește pcparaschiv crarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor și a bunelor practici în materie de pcparaschiv crare a datelor.

 

Pentru mai multe detalii privind pcparaschiv crarea datelor cu caracter personal pe care Vânzatorul, în calitate de Operator, le colectează cu privire la persoana vizată, atunci când interactionează cu site-ul www.bizilive.tv , invităm persoana vizată să acceseze Politica de Confidențialitate.

 

Prin oferirea consimțământului expres, clientul îşi oferă acceptul ca, în limitele legislaţiei în vigoare și în urma unui acord expres, să fie contactat de către terţi, parteneri ai BiziLIVE TV : furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care BiziLIVE TV poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc. și cu care BiziLIVE TV a încheiat acorduri de pcparaschiv crare a datelor cu caracter personal în acest sens.

 

PUBLICITATE

Newsletter-ele/ mesajele de informare BiziLIVE TV sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de către BiziLIVE TV. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

 

În momentul în care utilizatorul se înregistrează pe site, acesta are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere/mesaje de informare. Opţiunea cu privire la acordul emis de către utilizator poate fi modificată în orice moment, prin contactarea BiziLIVE TV în acest sens. Astfel revocarea consimțământului se face într-o manieră la fel de facilă ca și acordarea acestuia.

 

Renunţarea la primirea Newslettere-lor/mesajelor de informare de către utilizator se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere/ mesaje de informare.

 

Renunţarea la primirea Newslettere-lor/ mesajelor de informare nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

REALIZAREA SERVICIILOR

Vânzătorul se obligă să livreze serviciile comandate şi achitate, conform specificatiilor prezentate în ofertă. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a evenimentelor online, cu o notificare prealabilă.

 

Având în vedere dinamica specifică evenimentelor online, Vânzătorul iși rezervă dreptul de a modifica componența evenimentelor online în ceea ce privește conținutul, colaboratorii, temele discutate, precum și durata acestora, cu respectarea calității și specificul serviciilor.

 

RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea serviciilor după livrare şi în special pentru neparticipare.

 

Prin înregistrarea pe site şi sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor, clientul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile de utilizare ale site-ului în ultima versiune actualizată.

 

Ulterior înregistrării, utilizarea conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor sau a versiunilor actualizate ale documentului.

 

Termenii şi Condiţiile pot fi modificate oricând de către BiziLIVE TV, acestea fiind opozabile

de la data afişării pe site.

 

Pentru sesizări sau reclamaţii legate de serviciul achiziţionat, clienţii au la dispoziţie adresa de email: contact@bizilive.ro Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

BiziLIVE TV nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui utilizator care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decat în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

 

PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) a devenit aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

 

SFERA DE APLICARE

 

Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică website-ului https://www.bizilive.tv/, având scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL în calitate de operator, cu sediul în București Sectorul 3, Str. MURGENI, Nr. 59, CORPUL C2, CAMERA 1, PARTER, identificată prin CUI: 31273752, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/2380/2013.

 

Pentru mai multe informații privind pcparaschiv crarea datelor cu caracter personal, persoana vizată este rugată să parcurgă Politica de Confidențialitate integral. De asemenea, pentru întrebări sau solicitări cu privire la pcparaschiv crarea datelor cu caracter personal, persoana vizată ne poate contacta trimițându-ne un e-mail la adresa:sesizari@bizilive.ro. sesizari@bizilive.ro.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/ sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a BiziLIVE TV, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/ sau publicare).

 

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea,transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de BiziLIVE TV, includerea oricărui conţinut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al BiziLIVE TV asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decât cu acordul scris expres al BiziLIVE TV.

 

Sunt interzise înregistrările audio şi video ale cursurilor, emisiunilor, episoadelor, seminariilor, workshop-urilor şi evenimentelor online oraganizate şi/sau susţinute de către BiziLIVE TV fără acordul scris prealabil al BiziLIVE TV și stabilirea cu exactitate a utilizării ulterioare a înregistrărilor.

 

FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/ sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat, exemplificativ, neexhaustiv: pandemie locală sau globală, dezastre naturale, războaie, conflicte naționale sau globale.

 

Dacă în termen de 15(cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 

LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între BiziLIVE TV şi client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, in primă instanța la Judecatoria sector 3, respectiv Tribunalul Bucuresti.

 

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Bizi LIVE TV oferă clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședinta în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune.

 

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul document se completează cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies, disponibile pe site.

 

BiziLIVE TV recomandă tuturor vizitatorilor să parcurgă întreg conținutul prezentului document, cu atenție, apoi să adreseze orice tip de întrebare privind întelegerea lor, utilizând datele din secțiunea „contact”. Se va furniza un răspuns în maxim 30 de zile lucrătoare.

 

Orice neînțelegeri apărute între BiziLIVE TV și vizitatorii site-ului vor fi soluționate pe cale amiabilă și în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, părțile se vor adresa instanțelor competente.

ro_RORomână